Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO eRozrys Senator Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.
System internetowy eRozrys Senator, który działa pod adresem erozrys.Senator.pl (dalej eRozrys Senator), prowadzony jest przez firmę Senator Sp. z o.o. z siedzibą 62-081 Wysogotowo ul. Bukowska 18, NIP 7771023712
Administratorem danych osobowych jest firma Senator Sp. z o.o. z siedzibą jak wyżej.
Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys Senator.
ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU
System internetowy eRozrys Senator, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonych dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.
Dokonywanie zakupów w systemie internetowym Senator zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys Senator, i przesłanie zamówienia.
Zamieszczone na stronach systemu internetowego eRozrys Senator ceny należy traktować jedynie jako zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.
Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Senator nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.
Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Senator służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w firmie Senator.
Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys Senator.
W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys Senator, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys Senator, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.
Przyjęcie przez system internetowy eRozrys Senator każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy Senator.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.
Składając i akceptując zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys i akceptuje jego postanowienia.
System internetowy eRozrys Senator przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobote, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Dokonywanie optymalizacji w systemie internetowym eRozys Senator możliwe jest przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Wynik optymalizacji będzie prezentowany nie szybciej niż po 3 minutach od przesłania zamówienia do optymalizacji. Firma Senator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu optymalizacji, a także czasowego wyłączenia możliwości dokonywania optymalizacji.
Firma Senator zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamówienia w systemie internetowym eRozrys Senator są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys Senator obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Senator do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys Senator. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.
WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW
Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:
Przelewem na rachunek bankowy: 62 1050 1533 1000 0023 1461 0771 
Osobiście w kasie Senator.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zapłacie.
Klient ma prawo wybrać jeden z następujących form dostawy zamówionego towaru:
odbiór osobisty we centrali Senator;
dostawa za pośrednictwem transportu Senator;(płatny)
Senator starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.12 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika Senator.
Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys Senator Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys Senator każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
REKLAMACJE I GWARANCJE
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w Senator.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy przedmiot zlecenia na adres firmy Senator widniejący na paragonie lub fakturze.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Senator przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Senator zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem systemu eRozrys Senator jest firma Senator sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ul. Bukowska 18, e-mail: sentor@senator.pl; telefon: 61 896-75-00
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe:
a. w celu realizacji zamówienia na podstawie złożonego przez Państwo zlecenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wykonania złożonego i zaakceptowanego zlecenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g. w celu przesyłania naszych ofert marketingowych, informacji dotyczących promocji, nowości oferowanych przez naszą firmę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu Państwa danych w celu realizacji zamówień: firmy kurierskie, firma informatyczna, dostawca oprogramowania eRozrys, dostawcy usług sms, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przysługuje Państwu prawo odwołania zgody w każdym czasie. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem pisząc na adres: erozrys@Senator.pl. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.
9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji składanych zamówień zostały opisane w Polityce prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Senator Sp. z o.o. z siedzibą 62-081 Wysogotowo ul. Bukowska 18, NIP 7771023712 zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys Senator w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys Senator,
wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys Senator,
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
Senator zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Data aktualizacji: 2018-04-25